Bestyrelsen

Bestyrelsen har i 2019 konstitueret sig således:

Formand 

Thomas Christensen (far til Phillip og Oliver)
formand@falconbmx.dk  

Kasserer

Jørn Larsen Kasserer (far til Marcus og Simon) 

 kasserer@falconbmx.dk 


Næstformand  

 Allan Siig Hansen (far til Alfred)

Bestyrelses medlem

Rene Hansen (far til Bjørk) Billede mangler

Bestyrelses medlem

Michael Skovgaard (far til William) Billede mangler

 2. suppleant

 Kirsten Schmieg Storgaard (Mor til Jesper og Michael)


Kørerrepræsentant


Revisor:
Berit Klitgaard (ingen billede)